Показна важба

  • -

Показна важба

Category : Актуелно

Након увежбавања Оперативне ватрогасне јединице ДВД, изведена је Показна важба са возилима и опремом добијеним из донације од стране хуманитарне организације „Blythswood care“ – 2007 godina.