Kako postupiti:

pristupite osobi s leđa i prekrijte telo prekrivačem. Polegnite osobu kako bi se sprečilo delovanje plamena na lice i kosu,

ugušite požar počevši od glave na niže, na način da omotate osobu u prekrivač ili kaput. Oslobodite disajne organe da osoba može disati,

ukoliko su se odeća i prekrivač zalepili za telo osobe, ne skidajte ništa na silu. Ukoliko je to moguće skinute nakit pre oticanja opečenih delova,

 

ako je to moguće opečeni deo odmah stavite pod tekuću hladnu vodu. Nakon hlađenja treba prekriti opečeno mesto sterilnom gazom ili zavojem za opekotine (srebrna strana ide na opekotinu),

unesrećenom s većim opekotinama treba dati da pije tečnosti,

ako Vaša vlastita odeća počne goreti, stanite, legnite na pod i pokušajte zaustaviti gorenje odeće na način da se kotrljate po podu. Zaštitite lice.