Požari rastinja – šume,  trave nastaju obično u rano proleće kada se rastinje još nije zazelenilo, te leti u sušnim razdobljima. Najdelotvornija zaštita od požara rastinja se sprovodi kroz preduzimanje preventivnih mera zaštite od požara.

U letnjem i sušnom razdoblju, kada su povećane opasnosti od nastajanja i širenja požara držite se sledećih uputstava:

ne palite vatru na otvorenom. Leti je paljenje bez nadzora vatrogasaca bilo kakve vatre na otvorenom prostoru strogo zabranjeno!. Za nepoštovanje propisa o zabrani loženja vatre na otvorenim prostorima policija pokreće prekršajne prijave,

ukoliko je paljenjem vatre nastala veća šteta ili opasnost po ljude i imovinu, protiv počinitelja se podnosi kaznena prijava,

strogo pazite na moguće uzročnike požara, kao npr. opuške, varničenje, neispravni električni vodovi,

edukujte decu o požarnim opasnostima,

oko kuće uklonite otpad i držite dvorište urednim i bez gorivih materijala kako se eventualni požar na otvorenom ne bi mogao proširiti i na objekat

razradite načine gašenja sa sposobnim članovima porodice.Kod nastanka velikih požara, vatrogasci možda neće moći doći do Vas i Vaše kuće,

Upozorite vatrogasce iz Vaše sredine na nedovoljne preventivne mere zaštite od požara u Vašoj bližoj i daljoj okolini. Ukažite na neispravne aparate za gašenje, hidrantsku mrežu ili ugrožavanje sigurnosti od strane drugih osoba.

Ako do požara u Vašoj blizini ipak dođe, postupite na sledeći način:

pokušajte delovati na požar kako je već opisano i pozovite vatrogasce na broj 93

ako ste u zoni uticaja požara koji je u početnoj fazi, aktivno se uključite u njegovo gašenje priručnim sredstvima, za što može poslužiti zemlja, pesak, prekrivač (vuneni ili pamučni), lopata, mokra metla i grana sa zelenim lišćem. Pritom uvek vodite računa o vlastitoj sigurnosti i mogućem odstupanju od požara,

u slučaju ozbiljne ugroženosti evakuišite decu, starije osobe i osobe koje je uhvatila panika,

ako je kuća sigurna od požara i ne postoji mogućnost paljenja krova ostanite u objektu. Na taj način ste zaštićeni od zračenja toplote i produkata gorenja.

zatvorite prozore kako dim ne bi ušao u unutrašnjost objekta. Vodom navlažite objekt i dvorište.

Uklonite gorivi materijal oko kuće (granje, korov, rastinje),

obratite pažnju  na krov i tavanske prostore, budući da je na tim mestima najveća mogućnost paljenja gorive materije,

ukoliko posečete rastinje oko kuće, uklonite ga što dalje,

zatvorite dotok plina. Napunite što više posuda s vodom i stavite ih na dohvat ruke,

ukoliko ipak morate proći kroz zadimljenu zonu gde postoji i uticaj toplote, dobro procenite da li će te moći doći do sigurnog mesta. Obucite vunenu ili pamučnu odeću natopljenu vodom i visoku obuću koja maksimalno pokriva sve delove tela. Time umanjujete mogućnost opekotina i povreda. Pokrijte glavu, oči zaštitite, a mokrom tkaninom pokrijte lice, nos i usta,

neposredno nakon požara ne otvarajte prozore, jer još mogu doleteti komadići žara i napraviti štetu. Od objekta se ne udaljavajte još nekoliko sati. Zaostala žarišta požara (tinjajuće panjeve, naslage treseta) nemojte ostaviti bez nadzora.