1. Upoznajte sebe i svoje bližnje sa osnovama protivpožarne preventive,

2. Izradite plan u slučaju požara kako bi svi ukućani u nesretnom slučaju znali kako se ponašati te uvežbajte načine evakuacije,

3. Pripazite kod kuvanja. Nesreće prilikom kuvanja posljedica su mnogo požara u stanovima,

4. Posebno pripazite pri radu sa vrućim uljem ili mašću

5. Uverite se da su nakon pušenja cigarete potpuno ugašene i odgovarajuće odložene

6. Nikad ne pušite u krevetu

7. Upaljače i šibice čuvajte na sigurnom mestu, van dohvata dece

8. Odeću i ostale zapaljive materijale držite podalje od izvora toplote

9. Posebno pripazite ukoliko ste umorni ili ste pili. Pola smrtnih slučajeva u požarima kuća dogodilo se između 01:00 i 08:00 sati u noći.
10. Nikad ne podcenjujte vatru. Dovoljan je i najmanji trenutak nepažnje da se vatra iz jako dobrog sluge pretvori u vrlo lošeg gospodara.