dobrovoljno-vatrogasno-drustvo-bajina-bastaDobrovoljno vatrogasno društvo U B.Bašti osnovano je kao četa prvi put 1933.godine u vreme kad je na čelo Sreza račanskog došla ambiciozna grupa ljudi na čelu sa Lukom B. Petković, trgovcem i predsednikom opštine. Isti čovek bio je jedan od osnivača i prvi predsednik Društva. Dragutin Kozlovski (po narodnosti Rus) bio je prvi zapovednik. a Milosav Radosavljević sekretar.Četa je brojala oko 50. uniformisanih vatrogasaca. Prvu zastavu sa grbom Kraljevine sa jedne i ikonom SV.Đorđa s druge strane, darivao je Miloje Rajaković trgovac iz Perućca, ministar u tadašnjoj vladi.

U godinama uoči Drugog svetskog rata, Vatrogasna četa izborila je na takmičenju Drinske banovine plasman za u čeće u finalnom takmičenju u Ljubljani gde su osvojili prvo mesto. Đorđe Pilčević u monografiji „Vatrogastvo zlatiborskog okruga“ između ostalog piše: „Posle ovog uspeha, kakav bajinobaštanski vatrogasci više nikad u svojoj istoriji nisu ponovili, vođa ekipe-predsednik Luka Petković, tadašnji predsednik opštine, obavestio je određene ljude u Bajinoj Bašti. Oduševljeni uspehom koji su postiglinjihovi vatrogasci, Bajinobaštani su priredili nezaboravnu dobrodošlicu, što potvrđuje sačuvana fotografija sa velikim naslovom Dobro nam došli“

U toku Drugog svetskog rata Društvo se istaklo u gašenju objekata, zapaljenih u više navrata dejstvom nemačke avijacije. U istom periodu uništen je veći deo  arhive DVD

Godine 1946. beleže se prve organizovane aktivnosti vatrogasaca u B.Bašti a 15.decembra 1949 godine obnavlja se rad Društva pod imenom „Aljo Akanović” po predratnom članu Vatrogasne čete, obućarskom radniku komandiru partizanskog voda, koji je stradao 1942.godine.

Društvo aktivno obnavlja rad početkom pedesetih godina i ističe se brojnim aktivnostima na planu zaštite od požara i sveopštem kulturnom i društvenom životu male varoši. Ostali su upamćeni prvomajski uranci, bakljade za dan oslobođenja, vatrogasne zabave i slično.

Prvi profesionalni vatrogasac, istovremeno i komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva bio je Petar-Pero Rakić (1928-1991) koji je organizovao dobrovoljce, a istovremeno uveo u posao više profesionalnih vatrogasaca i funkciju starešine obavljao do 1978.godine.

Ova generacija posleratnih dobrovoljaca, posebno se isticala po humanosti i požrtvovanosti nakon elementarnih nesreća: zemljotres u Skoplju 1967 i poplave u Svilajncu 1972.

Godine 1982. profesionalni deo DVD uredbom Vlade pripaja se MUP-a, kasnije Bataljonu Užice, ali su neraskidivo povezani profesionalci i dobrovoljci. U godinama 1980-1995  kada je dužnost komandira DVD obavljao Nedeljko Rakić, stupila je u članstvo treća generacija dobrovoljnih vatrogasaca, koji su ostali upamćeni po rekordnim učešćima na intervencijama. Podaci sačuvani u arhivi DVD pokazuju odnos učešća profesonalnih vatrogasaca i članova DVD na intervencijama, koji je u proseku bio 3:1 u korist dobrovoljaca. Personalnom popunom radnih mesta u Vatrogasnom odelenju MUP-a, taj odnos je vremenom izmenjen.

Ova generacija izborila je plasman na više republičkih vatrogasnih takmičenja.

Od većih manifestacija DVD je bilo nosilac organizacije Trećeg susreta pionira vatrogasaca Srbije 1983.godine u Bajinoj Bašti sa 1500 učesnika i regionalnih vatrogasnih takmičenja u više navrata.

Skupština DVD od 31.03.2006.godine donosi odluku o promeni naziva u  DOBROVOLjNO VATROGASNO DRUŠTVO BAJNA BAŠTA