• -

Izvlačenje nastradalog lica sa nepristupačnog terena

Category : Aktuelno

Članovi OVJ DVD Bajna Bašta, zajedno sa pripadnicima VSJ B.Bašta i Užica, učestvovali su na intervenciji: Izvlačenje nastradalog lica sa nepristupačnog terena – litice oko 200m (na putu Perućac-Mitrovac).