Mere opreza u poljoprivrednim gazdinstvima

U poljoprivrednim gazdinstvima vrlo je važno pripaziti na mere opreza jer zbog uptrebe velike lepeze aparata, pogonskih goriva mašina vrlo lako može doći do požara

 

Vozila

Vozila (motokultivatorii, automobili, traktori, ostali motorni uređaji) ne smeju se ostavljati u šupama. Varnice, vrući ispusni plinovi ili kratki spoj električnih uređaja brzo i neočekivano dovode do paljenja okoline i lako zapaljive robe.

Skladištenje letine

Vlažno uskladišteno seno može dovesti do samozapaljenja. Zagrevanje koje prethodi samozapaljenju može se ponekad prepoznati po čudnom mirisu, kondenzaciji vode ili ulegnuću sena u sredini. U slučaju sumnje hitno treba obavestiti vatrogasce.

Sijalice

Površinska temperatura običnih sijalica je toliko visoka, da se može zapaliti spuštena prašina ili goriva materija u neposrednoj blizini. Zato se sme upotrebljavati rasvetna tela samo sa zaštitnim staklom oko sijalice ili telo hladne rasvete (neonska i sl.).

Električni toplinski uređaji

Treba upotrebljavati samo prikladne uređaje s niskom površinskom temperaturom. Jednostavne „grejuće lampe“ ne ugrožavaju samo leteće insekte nego su i izuzetna požarna opasnost

Osigurajte opremu i pomagala koja mogu pomoći u nesretnom slučaju

Mnogo puta je dokazano da su finansijska sredstva uložena u prevenciju, stotinama puta manja od sredstava koja je potrebno izdvojiti za saniranje štete nakon požara. Većina požara se može relativno lako ugasiti ako se primeti u početnoj fazi i ako je na raspolaganju ispravna vatrogasna oprema.