VREDNA DONACIJA NAŠEM DRUŠTVU

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bajna Bašta, dobilo je vrednu donaciju od škotske organizacije BLYTHSWOOD CARE, kombinovano vatrogasno vozilo marke Skanija (za gašenje požara i tehničke intervencije) sa pratećom opremom.

Takođe, operativna jedinica DVD, dobila je komplet zaštitnu opremu (zaštitna odela,šlemove,čizme,zaštitne rukavice), kao i izolacione aparate za zaštitu disajnih organa.

U sklopu donacije,održana je i obuka u trajanju od pet dana-gašenje požara i reagovanje na tehničkim intervencijama u saobraćaju.

Veliku zahvalnost dugujemo našoj braći-vatrogascima iz Škotske, na čelu sa šefom tima Garijem….