• -

Kurs za zvanje Vatrogasac

Category : Aktuelno

Dana 20. novembra 2011 godine u sali vatrogasnog doma, uručene su diplome sa stečenim zvanjem Vatrogasac, članovima DVD Bajna Bašta koji su prethdnog dana uspešno položili ispit pred Stručno tehničkom komisijom OVS.
Pripremanje kandidata po Pravilniku o stručnom osposobljavanju i sticanju zvanja VSS za zvanje Vatrogasac, počelo je 01.oktobra, a završeno 19. novembra polaganjem ispita. Kurs je uspešno završilo 28. kandidata, većinom srednjoškolskih đaka koji su ove godine sa podnetim pristupnicama učlanjeni u DVD. Takođe sa uspehom pohađali su Kurs i radnici Vojne ustanove Tara. Svi kandidati pokazali su na ispitu vrlo dobro znanje iz svih oblasti predviđenih za ovaj nivo obuke, sa prosečnom ocenom 3,88.
Ovim je Dobrovoljno vatrogasno društvo Bajna Bašta, osim masovnosti, dobilo na kvalitetu podmlađenog članstva, jer je ovo treći po redu kurs za zvanje Vatrogasac od 2006.godine.
Istog dana uručena su zvanja Vatrogasac Prve klase za 14. vatrogasaca, članova Operativne vatrogasne jedinice koji su zvanje vatrogasca stekli u predhodnom periodu. U čin Vatrogasnog podoficira prevedeno je 6. članova, a u čin Vatrogasnog oficira prevedeni su 2. člana Operativne vatrogasne jedinice.
Diplome su uručili: Predsednik Opštinskog vatrogasnog saveza Bajina Bašta, Viši vatrogasni oficir Gosto Stojanović -za zvanje Vatrogasac, Komandir Operativne vatrogasne jedinice DVD Bajna Bašta, Vatrogasni oficir Petar Rakić – za zvanje Vatrogasac Prve klase i Predsednik Okružnog vatrogasnog saveza zlatiborskog okruga, Viši vatrogasni oficir Radosav Bošković- za zvanja Vatrogasni podoficir i Vatrogasni oficir.
Nakon obavljenog ceremonijala uručivanja diploma, pripremljen je zajednički koktel za sve članove DVD.