Мере опреза у пољопривреди

Мере опреза у пољопривредним газдинствима

У пољопривредним газдинствима врло је важно припазити на мере опреза јер због уптребе велике лепезе апарата, погонских горива машина врло лако може доћи до пожара

 

Возила

Возила (мотокултиватории, аутомобили, трактори, остали моторни уређаји) не смеју се остављати у шупама. Варнице, врући испусни плинови или кратки спој електричних уређаја брзо и неочекивано доводе до паљења околине и лако запаљиве робе.

Складиштење летине

Влажно ускладиштено сено може довести до самозапаљења. Загревање које претходи самозапаљењу може се понекад препознати по чудном мирису, кондензацији воде или улегнућу сена у средини. У случају сумње хитно треба обавестити ватрогасце.

Сијалице

Површинска температура обичних сијалица је толико висока, да се може запалити спуштена прашина или горива материја у непосредној близини. Зато се сме употребљавати расветна тела само са заштитним стаклом око сијалице или тело хладне расвете (неонска и сл.).

Електрични топлински уређаји

Треба употребљавати само прикладне уређаје с ниском површинском температуром. Једноставне „грејуће лампе“ не угрожавају само летеће инсекте него су и изузетна пожарна опасност

Осигурајте опрему и помагала која могу помоћи у несретном случају

Много пута је доказано да су финансијска средства уложена у превенцију, стотинама пута мања од средстава која је потребно издвојити за санирање штете након пожара. Већина пожара се може релативно лако угасити ако се примети у почетној фази и ако је на располагању исправна ватрогасна опрема.