10 Важних савета за осигуравање сигурног домаћинств

1. Упознајте себе и своје ближње са основама противпожарне превентиве,

2. Израдите план у случају пожара како би сви укућани у несретном случају знали како се понашати те увежбајте начине евакуације,

3. Припазите код кувања. Несреће приликом кувања посљедица су много пожара у становима,

4. Посебно припазите при раду са врућим уљем или машћу

5. Уверите се да су након пушења цигарете потпуно угашене и одговарајуће одложене

6. Никад не пушите у кревету

7. Упаљаче и шибице чувајте на сигурном месту, ван дохвата деце

8. Одећу и остале запаљиве материјале држите подаље од извора топлоте

9. Посебно припазите уколико сте уморни или сте пили. Пола смртних случајева у пожарима кућа догодило се између 01:00 и 08:00 сати у ноћи.
10. Никад не подцењујте ватру. Довољан је и најмањи тренутак непажње да се ватра из јако доброг слуге претвори у врло лошег господара.