Превентива

Основе превентиве

Планирајте следеће с целом породицом:
• поучите децу основним пожарним опасностима, те како ће пријавити догађај ватрогасцима,
• планирајте и испробајте сигурне и брзе путеве до излаза,
• планирајте и испробајте остале излазе као што су балкони и прозори,
• планирајте како упозорити суграђане на опасности и како се могу спасити,

Проведите инспекцију заштите од пожара у својој кући и згради:

• види ли се кућни број с улице,
• има ли намештаја или других елемената који отежавају кретање кроз ходнике и путеве за евакуацију,
• је ли правилно ускладиштено уље за ложење и је ли систем загревања исправан и сервисиран од стране овлашћене установе,
• јесу ли ложишта и димњаци исправни, те да ли се редовно чисте,
• јесу ли уклоњене непотребне запаљиве ствари, уздуж зграде и у ходницима,
• јесу ли све електричне инсталације и осигурачи постављени у складу с прописима. Електричне инсталације не смеју се импровизовати. Ако се криминалистичком обрадом утврди да је неко страдао у пожару, насталом због импровизованих инсталација, следи казнена пријава за починиоца,
• јесу ли сви неисправни електрични каблови замењени са исправним
• јесу ли поједине електричне утичнице преоптерећене снагом или бројем уређаја прикључених на њих


• јесу ли подрумски и тавански простори чисти и уредни. Има ли у њима лакозапаљивих течности, хемикалија, пиротехнике или минско – експлозивних средстава,
• јесу ли сви лакови, боје, детерџенти, пестициди, лекови, а посебно отрови и шибице изван дохвата деце,
• имате ли бар један апарат за почетно гашење пожара у домаћинству. Апарате је потребно сервисирати по прописима и упуствима произвођача,
• да ли су сви чланови породице упознати с коришћењем ватрогасног апарата и да ли знају поступке спашавања,
• не остављајте без надзора укључене плинске и електричне потрошаче и остале кухињске уређаје,
• редовно одржавајте ложишта пећи на чврста горива и димњаке. Уколико ложиште или димњак нису исправни или очишћени, продукти горења могу улазити у стамбене просторе, што може бити опасно по живот,
• зградама осигурајте несметан приступ ватрогасним возилима, чистите двориште,
• спречите паркирање аутомобила на ватрогасним прилазима,
• уколико морате обављати радове заваривања, проверите јесте ли осигурали средство којим ћете моћи угасити могући пожар,
• пазите да нико не складишти било какве запаљиве течности или плин у поткровљу или подруму.