ДВД данас

Данас ДВД броји преко 100 чланова: редовних,  помажућих и почасних.

ДВД у свом саставу има Оперативну ватрогасну јединицу стручно оспособљену и материјално и технички опремљену за гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и другим елементарним несрећама.

Значајно  подмлађивање оперативне ватрогасне јединице и обучавање ватрогасаца из редова средњошколске омладине извршено је  2006 године, а од тада тај број расте сваке године.

У оквиру ДВД постоји и ради Сервис противпожарне опреме који пружа услуге: техничког прегледа, пуњења и испитивања противпожарних апарата, обуке радника из области противпожарне заштите, превоз воде и друге услуге из области заштите од пожара.

Ватрогасни дом изграђен 1976.године и значајно реновиран 2005,  користе радници Ватрогасно-спасилачке јединице МУП Србије и Добровољно ватрогасно друштво.

У  оквиру ДВД ради Клуб 93.који је отворен свакодневно за чланове.

ДВД слави Крсну славу Светог Ђорђа победоносца и том приликом организује традиционално Ђурђевдански уранак.

ДВД сарађује са свим удружењима и организацијама исте и сличне програмске оријентације.